لیست نکته های ولي اله سوراني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 23 - اگه راست می گی
ایا توجه کردید که در ایست بازرسی ها کسی که به خود مطمئنه داوطلب این می شه که جزء نفرات اول باشه که حاضر به بازرسی می شه و کسی که مشکلی داره می خواد یه جوری در بره ؟
خداوند متعال هم اینجا و چند جای دیگه می گه کسی که شک داره اگه عرضه داره یکی مشابه بیاره یا به قولی اگه راست می گی موردی رو پیدا کن
قالب : فلسفی گوینده : ولی اله سورانی
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 18 - مشابهی برای کری و کوری و لالی
شاید پیش اومده دنبال چیزی می گردیم امابا اینکه جلوی چشم آدمه اما نمی بینیم یا کسی حرفی رو می زنه به ظاهر می شنویم اما اصلا متوجه صحبتهایش نمی شویم و یا حرفی رو می خواهیم بگوییم اما به زبان نمیاید اینها می تواند نمونه هایی باشد از برای درک , می بینند اما نمی بینند نشانه های حق را , می شنوند اما نمی شنوند گفتار حق را , می گویند اما نمی توانند بگویند حق را
قالب : اجتماعی گوینده : ولی اله سورانی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کهف آیه 110 - بیدارشدن به موقع
به دور از تمام بحثها گفته شده هر کس که می خواهد بخوابد و در زمان مشخصی بیدار شود اگر قبل از خواب این آیه را بخواند در زمانی که می خواهد بیدار می شود البته ذکر این نکته به جاست که اگر یقین به خدا و قرآن نداشته باشیم بحث ممکن است فرق کند
قالب : روایی گوینده : ولی اله سورانی
منبع : موضوع اصلی : اراده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.