لیست ترجمه های مهدي زيني اصلاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 2 -
ستایش مخصوص کسی است که همه ی کائنات را آفرید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : رب العالمین اشاره دارد به صفت ربوبیت خدا در نتیجه معنای آیه چنین می شود: ستایش مر خدا را که مالک و مدبر همه عوالم است‏.