لیست ترجمه های مجيد باقري بخش
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 2 -
حمد وستایش خداوندی را که آفریدگار کل جهان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : رب العالمین اشاره دارد به صفت ربوبیت خدا بنابراین ترجمه آیه:«ستایش مر خدا را که مالک و مدبر همه عوالم است‏» یا «ستایش خداى را که پروردگار جهانیان است‏»
2) احمدی فقیه : به جای کلمه «حمد» از کلمه «ستایش» استفاده شود بهتر است.
ابراهیمی (داور) : معنای کلمه حمد از ستایش گسترده تر است و کلمه ستایش نمی تواند معنای کامل حمد را برساند.
3) احمدی فقیه : سلام و درود
اصولا در ترجمه این مسایل را داریم. به طور قطع کلمات قرآن حکیم گستردگی معنایی را دارند و زبانی است که در آن اعجاز شده است و به سختی می توان معانی مترادف آن را آورد. به هر حال در ترجمه سعی می شود بهترین کلمات و یا ترکیبی از بهترین کلمات را آورد. به هر حال به جای کلمه «حمد» در عربی ترکیب «ستایش و سپاس» در ترجمه فارسی می تواند مناسب باشد.
ستایش و سپاس خدا را که پروردگار جهانیان است.
ابراهیمی (داور) : ترکیب این دو کلمه خوب است اما معنای حمد از این ترکیب نیز وسیع تر است. برای مطالعه بیشتر میتوانید به کتاب آشنایی با قرآن شهید مطهری در ذیل آیه دوم سوره حمد مراجعه نمایید.
4) احمدی فقیه : ضمن تشکر این کتاب را دارم و مطالعه کرده ام.
اگر واژه بهتر و مناسب تری در پارسی دارید، پیشنهاد بفرمایید تا از آن استفاده نمایم؛ وگرنه به کار بردن کلمه «حمد» که ساده بود و کار را راحت می کند. بیش از 30 ترجمه را نگاه کرده ام و به این نتیجه رسیده ام که در حال حاضر این ترجمه:
«ستایش و سپاس خدا را که پروردگار جهانیان است.»
بهترین است. امیدوارم بتوانم بهتر از آن را ببینم و استفاده کنم.
ابراهیمی (داور) : حمد=سپاس و ستایش و پرستش
5) طوفانی : سلام
با نظر آقای احمدی فقیه موافقم.
  سوره حمد آیه 1 -
بنام معبود بی همتا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : برای ترجمه دقیق آیات حتما به وازه ها و معانی آنها توجه بفرمایید. ترجمه این آیه با توجه به لغات آن: بنام خدایى که هم رحمتى عام دارد و هم رحمتى خاص به نیکان‏
2) احمدی فقیه : کلمه «بنام» صفت است و کابرد آن در اینجا نادرست است و باید به جای آن «به نام» استفاده شود.