لیست ترجمه های مجيد طاهرپور روشن
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 2 -
ستایش برای خداوند تمامی جهانیان است و بس
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.