لیست ترجمه های عظيم تراب پور
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 154 - قرآن
سپس بدنبال این حزن و اندوه ، آرامش و تسکینی بر شما فرستاد. این آرامش ، بصورت خواب سبکی بود که ( در شب بعد از حادثه جنگ احد ، ) گروهی از شما را فرا گرفت اما گروه دیگری در فکر جان خویش بودند ( و از ترس خواب به چشمانشان نرفت. ) آنها گمانهای ناروایی- همچون گمانهای دوران جاهلیت- درباره خدا داشتند و می گفتند: «آیا چیزی از پیروزی و فتح نصیب ما می شود؟!» بگو: «همه کارها ( و پیروزیها ) به دست خداست!» آنها در دل خود ، چیزی را پنهان می دارند که برای تو آشکار نمی سازند می گویند: «اگر ما سهمی از پیروزی داشتیم ، در این جا کشته نمی شدیم!» بگو: «اگر هم در خانه های خود بودید ، آنهایی که کشته شدن بر آنها مقرر شده بود (در لوح ازلی) ، قطعاً به سوی آرامگاه های خود ، بیرون می آمدند ( و آنها را به قتل می رساندند ) . و اینها برای این است که خداوند ، آنچه در سینه هایتان مخفی نگاه دارید ، بیازماید و آنچه را در دلهای شما ( از ایمان ) است ، خالص گرداند و خداوند از آنچه در درون سینه هاست(دلها) ، با خبر است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا بجای قرآن نام منبعی که از آن اقتباس نموده اید را ذکر نمایید.
  سوره آل عمران آیه 135 - قرآن
و آنها که وقتى مرتکب عمل زشتى شوند، یا به خود ستم روا می دارند به یاد خداوند مى افتند، و براى گناهان خود طلب آمرزش و مغفرت مى کنند و کیست جز خداوند که گناهان را ببخشد؟ و بر گناه ، اصرار نمى ورزند، با اینکه (زشتی گناه را) مى دانند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا بجای قرآن نام منبعی که از آن اقتباس نموده اید را ذکر نمایید.
  سوره آل عمران آیه 146 - قرآن
چه بسیار پیامبرانى که یاران الهى بسیاری به همراه آنها پیکار(نبرد) کردند، آن یارران(بزرگوار) هیچگاه در برابر آنچه در راه خدا به آنها مى رسید کاهل نشدند، و ناتوان نگردیدند و تن به تسلیم ندادند و خداوند استقامت کنندگان(در راه کسب خشنودی او) را دوست دارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا بجای قرآن نام منبعی که از آن اقتباس نموده اید را ذکر نمایید.
  سوره آل عمران آیه 133 - قرآن
و بشتابید براى رسیدن به آمرزش پروردگارتان ؛ و بهشتى که وسعت آن ، آسمانها و زمین است ؛ و براى پرهیزگاران و متقیان وعده داده شده است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا بجای قرآن نام منبعی که از آن اقتباس نموده اید را ذکر نمایید.
  سوره آل عمران آیه 109 - قرآن
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست ، و ( همه ) امور به سوی خدا بازگردانده می شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 270 - قرآن
وهر مالى را که انفاق کرده‏اید، یا نذرى را که نذر کرده‏اید، پس قطعاً خداوند آن را مى‏داند وبراى ظالمان هیچ یاورى نیست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه خود را که ترجمه نور است را ذکر نمایید.