لیست ترجمه های پريسا کوچکعلي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بلد آیه 20 - پریسا کوچکعلی
برای آنها آتشی است سرپوشیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 19 - پریسا کوچکعلی
و کسانی که به آیات و نشانه های ما کفر ورزیدند از اصحاب شوم هستند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 18 - پریسا کوچکعلی
آنها از اصحاب سعادتند(سعادتمندان)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 17 - پریسا کوچکعلی
سپس از ایمان آورندگانی باشد که به صبر و بخشش توصیه می کند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 16 - پریسا کوچکعلی
یا نیازمندی خاکنشین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 15 - پریسا کوچکعلی
به یتیمی از نزدیکان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 14 - پریسا کوچکعلی
یا طعام دادن در زمان قحطی است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 13 - پریسا کوچکعلی
آزاد کردن یک برده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 12 - پریسا کوچکعلی
و تو چه میدانی که عقبه چیست؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 11 - پریسا کوچکعلی
ولی تکلیف و عقبه را انجام نداد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 48
  • >
  • >>