لیست ترجمه های اسمعيل شيخ محمد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 139 -
سست و غمگین نگردید اگر مومن باشید برترید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 138 -
این ( کتاب ) بیانی است برای مردم و هدایت و موعظه ای است برای تقوا پیشگان.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 177 -
نیکوکاری تنها آن نیست که روی خود را به سوی خاور و باختر بگردانی ف و بلکه نیکوکاری آن است که به خدا و روز آخرت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورده و مال خود را با آنکه آن را دوست می دارد به خویشان و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان و بینوایان و بردگان میدهد و نماز بپا داشته و زکات می پردازد و به عهد خود هنگامیکه عهد بسته وفا می کند و در سختی مالی و ضرر جسمانی و هنگام جهاد شکیبا می باشد. و آنان راستگو و پرهیز کار هستند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 176 -
این بدان خاطر است که همانا خدا کتاب را به حق فرو فرستاد ف و همانا کسانی که در مورد کتاب اختلاف ورزیدند پس در گمراهی عمیقی قرار دارند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 175 -
آنان کسانی هستند که گمراهی را بجای هدایت و عذاب را بجای آمرزش خریدند، وه چه صبورند بر آتش!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 174 -
همانا کسانی که آنچه را خدا از کتاب فرو فرستاده کتمان می کنند و آن را به بهایی اندک می فروشند آنها جز آتش چیزی نمی خورندو خدا در روز قیامت با آنان صحبت نمی کند و پاکشان نمی گرداندو برایشان عذابی دردناک خواهد بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 173 -
همانا مردار و خون و گوشت خوک و گوشت حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده بر شما حرام کرده است. مگر از روی اضطرار در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد گناهی بر او نیست. بدرستیکه خدا آمرزنده مهربان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) zanjani : با توجه به این که هر چیزی که خدا حرام کرده حتما حکمتی در آن نهفته است...چطور است که اگر حیوانی با بی نام خدا ذبح شود حرام است و بر عکس؟؟؟؟
این ضرر چگونه توجیه می شود؟؟؟
شاه آبادی (داور) : همه حکمت‌ها مادی نیست و هر چه انسان را از خدا جدا کند، ضرر است و مواردش را نیز آفریننده انسان می‌داند.
  سوره بقرة آیه 169 -
همانا ( شیطان ) شما را به بدی و زشتی دستور می دهد.، و اینکه چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت دهید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 168 - ا
ای مردم از آنچه در زمین حلال و پاک است بخورید و از وسوسه های شیطان پیروی نکنید که همانا او دشمن آشکار شماست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 167 - استاد محمد کاظم معزی
و می گویند آنان که پیروی کردند ای کاش ما را بازگشتی می بود تا بیزاری می جستیم از ایشان بدان سان که آنان بیزاری جستند از ما اینگونه بنمایدشان خدا کردارهایشان را که موجب حسرتهایی برای ایشان است و نیستند بیرون روندگان از آتش.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 14
  • >
  • >>