لیست ترجمه های کاظم احمدي نيا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 79 -
پس وای بر آنانی که دست نوشته های خود را از جانب خدا معرفی می کنند تا در ازای آن بهایی اندک بدست آورند. پس وای بر دست نوشته هایشان و وای برآنان از آنچه که از این راه کسب می کنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 77 -
آیا آنان نمی دانند خداوند بر ظاهر و باطن [اعمال و رفتار] آنان آگاه است؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.