لیست ترجمه های محمدامين احمدي فقيه
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره طور آیه 35 - محمدامین احمدی فقیه
به هر پندار، مگر از برای هیچ و آفرینشی دیگر داشته یا خود آفریدگارند؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فصلت آیه 34 - محمدامین احمدی فقیه
به هرحال، نیکوکاری در مقایسه هم و بدکرداری در مقایسه هم یکسان نیست؛ به شیوه نیکوتر دشمنی را با دوری جستن باز دار! تا اینکه دشمنی میان تو و وی به مانندِ دوستی صمیمی شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زخرف آیه 45 - محمدامین احمدی فقیه
و از حکایت پیام رسانانى که پیش از تو نیز برمبناى سنت الاهى فرستادیم جویا شو! ازچه روى، دربرابر آن مهرگستر متعال، معبودانی قرار داده باشیم که پرستیده شوند؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره دخان آیه 12 - محمدامین احمدی فقیه
پروردگارا! بدین واسطه که ما ایمان آوردیم، عذاب الاهی را از ما بازدار!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مائدة آیه 69 - محمدامین احمدی فقیه
به راستی آنانی که ایمان آورده اند و هریک از یهودیان و صابئان و مسیحیان که به خداوند و روز واپسین ایمان داشته و کار نیکو و پسندیده انجام داده اند، به هرصورت، بیم و نگرانی بر آنان نیست و اندوه‌گین نخواهند شد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 11 - محمدامین احمدی فقیه
البته که چنین باشد! پناه گاهی نیست! [11].
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 4 - محمدامین احمدی فقیه
آری چنین است! بلکه توانایی بازسازی انواع رشته های روی آن را نیز خواهیم داشت [4].
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفطار آیه 1 - محمدامین احمدی فقیه
با نام خداوند مهرگسترِ بخشاینده‌ی مهرورز؛ آن هنگام که آسمان از هم گسیخته نوپدید شود [1].
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مجادلة آیه 2 - محمدامین احمدی فقیه
در میان تان کسانى هستند که بعضی از زنان شان را مادر عنوان می‏کنند (ظِهار)، آن ها مادران شان نیستند، در صورتی که مادران آن ها فقط زنانی هستند که آن ها را زاییده‏اند؛ به هر حال آن ها گفتاری ناپسند و بیهوده و بی اساس گفته اند؛ و همانا خداوند درگذرنده ی آمُرزنده خواهد بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره احزاب آیه 4 - محمدامین احمدی فقیه
خداوند درون هیچ فردی برایش دو قلب قرار نداده است؛ به هر حال همسران تان را که مادر عنوان می‏کنید (ظِهار)، مادران تان قرار نداده است؛ و فرزندخواندگان تان را نیز فرزندان تان قرار نداده است؛ این گفتارتان همان است که دهان به دهان تان گفته شده است، و خداوند حقیقت را می‏گوید و راه درست را نمایان می‏کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 28
  • >
  • >>