لیست ترجمه های سيده معصومه جورابچي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تکاثر آیه 8 - پورجوادی
در آن روز، از نعمت هایى که داشتید بازخواست خواهید شد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکاثر آیه 7 - پورجوادی
آرى با چشم یقین خواهید دید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکاثر آیه 6 - پورجوادی
اگر علم یقین داشتید، قطعا جهنم را خواهید دید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکاثر آیه 5 - پورجوادی
اینگونه نیست که مى‏پندارید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکاثر آیه 4 - پورجوادی
باز چنان نیست که مى‏پندارید، به زودى در مى‏یابید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکاثر آیه 3 - پورجوادی
اینگونه نیست که مى‏پندارید، دیرى نخواهد گذشت که دریابید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکاثر آیه 2 - پورجوادی
که به سراغ قبرها رفتید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکاثر آیه 1 - پورجوادی
به نام خداوند بخشنده مهربان، افتخار فراوانى چنان به خود مشغولتان داشت.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عصر آیه 3 - پورجوادی
مگر کسانى که ایمان آورده‏اند و کارهاى شایسته انجام داده‏اند و یکدیگر را به راستى و شکیبایى توصیه کرده‏اند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عصر آیه 2 - پورجوادی
که انسان در زیان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 34
  • >
  • >>