لیست ترجمه های سينا خانزاده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره قارعة آیه 11 - غریب
(it is) a fire which is extremely hot. (۱۱)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 10 - غریب
what shall let you know what the plunging is? (۱۰)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 9 - غریب
his head will be in the plunging (۹)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 8 - غریب
but he whose weight is light in the scale, (۸)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 7 - غریب
shall live in a life which is pleasing, (۷)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 6 - غریب
then he whose deeds weigh heavy in the scale (۶)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 5 - غریب
and the mountains like tufts of carded wool. (۵)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 4 - غریب
on that day people shall become like scattered moths (۴)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 3 - غریب
what shall let you know what the clatterer is! (۳)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 2 - غریب
what is the clatterer. (۲)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 47
  • >
  • >>