لیست ترجمه های مرتضي هاديزاده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره هود آیه 34 - تفسیر نور
و اگر خداوند بخواهد شما را ( به خاطر عدم لیاقت ) گمراه سازد ، (دیگر ) نصیحت من به حال شما سودی نخواهد داشت ، هر چند بخواهم برای شما خیز خواهی کنم . او پروردگار شماست و ( شما ) بسوی او باز خواهید گشت .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 33 - تفسیر نور
(نوج گفت :) همانا اگر خداوند اراده کند ، آن را بر سر شما خواهد آورد و شما قدرت خنثی کردن ( و مقاوت در برابر ) آن را نخواهید داشت .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 32 - تفسیر نور
( مخالفان ) گفتند : ای نوح ! تو واقعا با ما جدال . جر و بحث زیادی نمودی ، (اکنون دیگر بس است ) اگر راست می گویی ، آنچه را ( از عذاب الهی ) که به ما وعده می دهی بر سر ما بیاور !؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 31 - تفسیر نور
(نوح گفت :) من به شما نمی گویم که گنجینه های الهی نزد من است و نه (می گویم که از پیش خود ) غیب می دانم و نمی گویم که من فرشته ام و نمی گویم آن کسانی که در پیش چشم شما خوارند ، خداوند هرگز به آنان خیری مخواهد رساند ، (بلکه ) خداوند به آنچه در دل آنهاست آگاه تر است . (اگر چیزی جز این بگویم ،) قطعا از ستمکاران خواهم بود .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 30 - تفسیر نور
(نوح در جواب تقاضای طرد مومنانِ تهی دست و گمنام گفت : ) ای مردم ! اگر آنان را (ازخود) برانم ، چه کسی مرا در برابر خدایاری خواهد کرد ؟ چرا اندیشه نمی کنید ؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 29 - تفسیر نور
(نوح ادامه داد که ) ای قوم من ! از شما در برابر این دعوت ، اجرتی درخواست نمی کنم ، پاداش من تنها بر خداست و من کسانی را که ایمان آورده اند (به خاطر خواست نابجای شما ) طرد نمی کنم ، ( چراکه ) آنان پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد (و از من شکایت خواهند نمود ) ولی من شما را قوم جاهلی می بیینم .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 28 - تفسیر نور
(نوح به قوم خود ) گفت : آیا اگر ببینید که من بر دلیل روشنی از طرف پروردگارم باشم و او از نزد خودش ، رحمت (ویژهی نبوّت ) را به من داده باشد که بر شما مخفی مانده است ، (آیا بازهم سرپیچی می کنید ؟) آیا شما را به پذیرش آن وادار کنیم . در حالی که نسبت به آن کراهت دارید ؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 27 - تفسیر نور
پس سران قومش که کافر بودند گفتند : ما تو را جز انسانی مثل خودمان نمی بینیم و جز اراذل و اوباش که ساده لوحند (و نسنجیده در نگاه اول یار تو گشته اند )، کس دیگری را پیرو تو نمی یابیم ، و برای شما هیچ برتری بر خودمان نمی بینیم ، بلکه شما را دروغگو می پنداریم .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 26 - تفسیر نور
(دعوت من این است ) که جز خداوند را نپرستید ، که همانا من از عذاب روزی دردناک بر شما می ترسم .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 25 - تفسیر نور
و همانا ما نوح رابه سوی قومش فرستادیم ، ( او به مردم گفت : ) من برای شما هشدار دهنده ی زونشی هستم .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 16
  • >
  • >>