لیست ترجمه های زهرا فضلعلي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 21 -
ای کسانی که ایمان آورده اید
خدایتان کسی که شما و کسانی که قبل از شما بودند را عبادت کنید، شاید تقواپیشه کنید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.