لیست ترجمه های سعيد عبدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 2 - المیزان
تنها خداوند میتواند حمد خود کند خداوندی که پرورش دهنده جهانیان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : جمله ابتدای ترجمه شما از معناى آیه فهمیده نمى‌شود بلکه پس از تفسیر مى‌توان این نتیجه را گرفت.