لیست ترجمه های مهدي صفايي مقدم
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 154 - تفسیر نمونه ومنابع دیگر
(ای پیامبر)کسانیکه در راه خدا کشته میشوند مرده مپندار و گمان مبر که انها از مردگانند.بلکه زنده اند و نزد خدای خویشوزی میخورند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ماجدی (داور) : ترجمه مذکور مربوط به آیه 169 آل عمران می باشد نه 154 بقره
نزد خدای خویش روزی می خورند
  سوره بقرة آیه 4 -
و آنانکه ایمان می آورند بر آنچه بر نو نازل شده و قبل از تو بر دیگران و بر پیامبران پیش از تو نازل گشته ایمان دارند و به روز قیامت و روز حسابرسی (یقین) دارند .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 2 -
این کتاب انچنان عظیم و عمیق است که هیچ شک و شبهه در آن راه ندارد و اثبات حقانیت آن در لابلای آیات آن موجود میباشد و این کتاب که عظمت و نزول آن از جانب خداوند است و هیچ شکی در آن نیست مایه هدایت و ارشاد و رحمت برای پرهیزکاران است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : این با ترجمه فاصله دارد و در حدود تفسیر است.