لیست ترجمه های محمد به روز سعدآباد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 40 - بروجردی
زکریا عرض کرد پروردگارا چگونه مرا پسرى خواهد بود و حال آنکه پیرى مرا فرا رسیده و اهل من عجوز و نازا باشد؟! گفت چنین است کار خدا هر چه بخواهد بجا میآورد (40)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 40 - برزی
گفت: «اى پروردگار من، چگونه مرا پسرى باشد؟ در حالى که پیریم فرا رسیده است و هم‏سرم نازاست!» گفت: «این گونه خداوند هر چه بخواهد انجام مى‏دهد»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 40 - اشرفی
گفت اى پروردگار من از کجا باشد مرا فرزندى و بحقیقت رسیده مرا پیرى و زنم نازاینده است گفت همچنین خدا میکند آنچه میخواهد (40)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 40 - ارفع
40 زکریا گفت: پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندى براى من باشد، در حالى که پیرى به من رسیده و همسرم نازاست؟ فرمود: همین طور خدا هر چه بخواهد انجام مى‏دهد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 40 - آیتی
گفت: اى پروردگار من، چگونه مرا پسرى باشد، در حالى که به پیرى رسیده‏ام و زنم نازاست؟ گفت: بدان سان که خدا هر چه بخواهد مى کند. (40)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 39 - ارفع
39 فرشتگان هنگامى که زکریا در محراب به نماز ایستاده بود، ندا دادند:
خداوند مژده یحیى را به تو مى‏دهد، در حالى که کلمه خدا را تصدیق مى‏کند و آقا و پرهیزکار و پیامبرى از شایستگان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 39 - بروجردی
زکریا را فرشتگان وقتى که در محراب بنماز ایستاده بود ندا کردند که خداوند تو را بولادت فرزندى بنام یحیى بشارت میدهد که او بکلمه‏اى که از طرف خداست گواهى دهد و او بزرگ و پارسا و پیغمبرى از شایستگان است (39)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 39 - برزی
پس در حالى که او در محراب به نماز ایستاده بود، فرشتگان او را ندا کردند که خداوند تو را به [وجود فرزندى به نام‏] یحیى بشارت مى‏دهد که تصدیق کننده‏ى [حقّانیّت‏] کلمة اللّه [عیسى بن مریم‏] و بزرگوار و خویشتندار [از هواى نفس‏] و پیامبرى از شایستگان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 39 - اشرفی
پس ندا کردش فرشتگان و او ایستاده بود نماز میکرد در محراب بدرستیکه خدا مژده میدهد ترا به یحیى تصدیق کننده بکلمه از خدا و مهتر و بازدارنده نفس از شهوتها و پیغمبرى از شایستگان (39)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 39 - ارفع
39 فرشتگان هنگامى که زکریا در محراب به نماز ایستاده بود، ندا دادند:
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 89
  • >
  • >>