لیست ترجمه های سجاد حسني پازکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 33 - المیزان و کمی تفکر و سوال و ...
ادامه بحث که ذیل آیه 31 عرض شد اینجا هم هست. ضمائر هم در أَنْبِئْهُمْ و أَسْمائِهِمْ به چه برمی گردد؟
هم در أَنْبِئْهُمْ ظاهرا طبق تفاسیر و عقل سلیم به فرشتگان برمی گردد. چرا که آنها نتوانستند آن اسامی را بگویند، پس خهدا فرمود آدم تو به آنها بگو که متوجه شوند آنچه که من می دانم و آنها نمی دانند (آیه 30) در مورد جنسیت هم باید گفت خداوند در مورد ملائکه از ضمائر و افعال مذکر استفاده کرده است: شاهد مثال آن آیه 34 و اذ قلنا للملئکه اسجدوا
هم در أَسْمائِهِمْ، به همان موجوداتی بر می گردد که هم در عرضهم در آیه 31 به آن برمی گردد. در واقع به مسمای آن اسماء.
پس ترجمه دقیق بدین صورت خواهد بود:
گفت ای آدم آنها (فرشتگان) را به نامهایشان (نام های موجوداتی که در آیه 31 بحث آنها شد و ملائکه نتوانستند نام آنها را بگویند.) آگاه کن. پس هنگامی که آنها را به نامهایشان آگاه کرد، (خداوند) گفت: آیا به شما نگفته بودم همانا من غیب آسمانها و زمین را می دانم و می دانم آنچه شما آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 15 - ؟
مد می تواند از ریشه مدد به معنای کمک کردن و مد به معنای کشیدن باشد. نظرات مختلفی رویت شد. ظاهرا کشیدن و مهلت دادن بیشتر مورد تایید مترجمان بوده است.
به نظر بهترین معنی این است که بودن آنها را در حالت طغیان طولانی می کند 
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
آیا جایگاه متن فوق باید در این جا باشد؟
ابراهیمی (داور) : چون درباره ترجمه است اشکالی ندارد ولی بهتر بود که رد بخش لغات آورده می شد.
2) : با نظر به حکمت شیثیه در فصوص الحکم ابن عربی و دریافت معارف توحیدی از آن عارف بی بدیل، می‌توان گفت که «یمدهم» در واقع مدد وجودی است که خداوند به همه بندگان برای انجام کارها (چه خوب و چه بد) می دهد. در واقع بنده بدون مدد وجودی الهی مگر قادر به حرکت برای عمل صالح و یا گناه هست؟!! قطعا نیست، پس این یمدهم فی طغیانهم یعمهون یعنی خداوند آن ها را مدد وجودی می دهد،‌ ولی چون آن ها از اختیار الهی سوء استفاده می کنند، از این مدد در طغیان علیه خداوند استفاده می کنند و این عین خیانت به منعم است.
  سوره بقرة آیه 12 - خودم !!
ترجمه ندارم، ولی اهل فن می دانند که چند تاکید در عبارت الا انهم هم المفسدون وجود دارد. خدا صحبتهایش اغراق ندارد، ولی برای اینکه انسان را تکان بدهد، بلرزاند و بفهماند که مساله خیلی جدی است، این همه تاکید به کار برده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.