لیست ترجمه های عبد بائس
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حشر آیه 12 - استاد بهرام پور
اگر [یهود] اخراج شوند، آنها با ایشان بیرون نخواهند رفت، و اگر با آنان جنگى شود آنها را یارى نخواهند کرد، و اگر هم یاریشان کنند حتما پشت مى‏کنند [و تنهایشان مى‏گذارند] و آن‏گاه یارى نمى‏شوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حشر آیه 11 - استاد بهرام پور
آیا کسانى را که به نفاق برخاستند ندیدى که به برادران کافرشان از اهل کتاب مى‏گفتند: اگر شما اخراج شدید، حتما با شما بیرون خواهیم آمد و در باره‏ى شما هرگز از کسى فرمان نخواهیم برد، و اگر با شما جنگیدند حتما شما را یارى خواهیم کرد؟ و خدا گواهى مى‏دهد که آنها دروغگویانند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حشر آیه 10 - استاد بهرام پور
و کسانى که پس از آنان [و بعد از فتح مکه‏] آمدند، مى‏گویند: پروردگارا! ما و آن برادران ما را که در ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز، و در دل‏هایمان نسبت به کسانى که ایمان آورده‏اند [هیچ گونه‏] کینه‏اى مگذار. پروردگارا! به راستى تو رئوف و مهربانى
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حشر آیه 9 - استاد بهرام پور
و کسانى [از انصار] که پیش از آنها خانه و ایمان [خویش‏] را آماده کردند، کسانى را که به سویشان هجرت کردند دوست دارند، و نسبت به آنچه به آنها داده شده در دل خود احساس نیاز نمى‏کنند و [آنها را] بر خود مقدم مى‏دارند، هر چند خود بدان نیاز مبرمى داشته باشند و کسانی که از بخل و آز نفس خویش مصون مانند ایشانند که رستگارانند.


امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حشر آیه 8 - استاد بهرام پور
[و نیز این غنایم‏] براى مهاجران نیازمندى است که از دیارشان و اموالشان رانده شده‏اند و در طلب فضل خدا و رضاى اویند و خدا و رسولش را یارى مى‏کنند. هم اینان راستگویانند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حشر آیه 7 - استاد بهرام پور
آنچه خدا [به صورت فیى‏ء] از اموال ساکنان آن قریه‏ها عاید پیامبرش گردانید، خاص خدا و پیامبر و خویشاوندان [او] و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد. و آنچه را فرستاده [ى او] به شما داد بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا کنید که خداوند سخت کیفر است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 30 - استاد بهرام پور
به مردان با ایمان بگو: دیده [از نامحرم‏] فرونهند و پاکدامنى خود را حفظ کنند، که این براى آنها پاکیزه ‏تر است. همانا خدا به آنچه مى‏کنند آگاه است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 29 - استاد بهرام پور
بر شما گناهى نیست که به خانه‏ هاى غیر مسکونى [و اماکن عمومى‏] که کالایى در آن دارید داخل شوید، و خدا آنچه را عیان کنید و آنچه را نهان دارید مى‏داند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 28 - استاد بهرام پور
و اگر در خانه کسى را نیافتید، داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد: برگردید، برگردید، که آن براى شما پاکیزه ‏تر است، و خدا به آنچه انجام مى‏دهید داناست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 27 - استاد بهرام پور
اى کسانى که ایمان آورده ‏اید! به خانه ‏هایى که خانه ‏هاى شما نیست، [سرزده‏] داخل نشوید، تا آشنایى دهید و اجازه خواهید و بر اهل آن سلام کنید. این براى شما بهتر است، باشد که پند گیرید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 56
  • >
  • >>