لیست ترجمه های صديقه حيدري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره شمس آیه 5 - تدبر شخصی
قسم به آسمان و آنکه آن را بنا نمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شمس آیه 4 - تدبر شخصی
قسم به شب هنگمی که زمین را در تاریکی فرو می برد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
اصلاح چند نکته:
و سوگند به شب هنگامی‌که زمین را در تاریکی فرو می‌برد!
  سوره شمس آیه 3 - تدبر شخصی
قسم به روز رمانیکه آن ( زمین) را هویدا و آشکار می کند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
پیشنهاد اصلاح ویرایشی:
سوگند به روز زمانی‌که آن (زمین) را هویدا و آشکار می‌کند!
  سوره شمس آیه 2 - ترجمه شخصی
و سوگند به ماه زمانیکه به دنبال آن(خورشید) درآید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شمس آیه 1 - تدبر شخصی
قسم به خورشید و گسترش شعاع های نورانیش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لیل آیه 9 - تدبر شخصی
و وعده های الهی را تکذیب کند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لیل آیه 8 - تدبر شخصی
و اما آن کسی که بخل بورزد و خود را بی نیاز بپندارد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لیل آیه 5 - تدبر شخصی
پس در میان شما کسانی هستند که از در راه خدا می بخشند و تقوای الهی پیشه می کنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لیل آیه 4 - تدبر شخصی
همانا تلاش های شما از یکدیگر متفاوت است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لیل آیه 3 - تدبر شخصی
قسم به آن کسی که از هر چیزی نرو ماده (جفت) آفرید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>