لیست ترجمه های فاطمه هندياني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حجر آیه 15 - هندیانى [ترجمه اى تحت اللفظى همراه با نقش کلمات و جمله ها]
هر آینه مى گفتند: همانا فقط پوشیده شده چشمان ما، بلکه ما قومى جادو شده هستیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 14 - هندیانى [ترجمه اى تحت اللفظى همراه با نقش کلمات و جمله ها]
و اگر مى گشودیم بر آنان، درى را از آسمان [و] پیوسته در آن بالا مى رفتند،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 13 - هندیانى [ترجمه اى تحت اللفظى همراه با نقش کلمات و جمله ها]
[در حالی که] ایمان نمى آورند به او؛ و [نیز همین طور] گذشته است روش پیشینیان.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 12 - هندیانى [ترجمه اى تحت اللفظى همراه با نقش کلمات و جمله ها]
این گونه وارد می کنیم آن [تمسخر] را در دل هاى گناهکاران.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 11 - هندیانى [ترجمه اى تحت اللفظى همراه با نقش کلمات و جمله ها]
و نمى آمد [برای] آنان، [هیچ] فرستاده اى، مگر [در حالی که] مسخره مى کردند او را.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 10 - هندیانى [ترجمه اى تحت اللفظى همراه با نقش کلمات و جمله ها]
و هر آینه به تحقیق فرستادیم از قبل تو [فرستادگانی را] در گروه هاى نخستین.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 9 - هندیانى [ترجمه اى تحت اللفظى همراه با نقش کلمات و جمله ها]
به درستى که ما، ما فرو فرستادیم [این] قرآن را و همانا ما هر آینه مراقب [آن] هستیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 8 - هندیانى [ترجمه اى تحت اللفظى همراه با نقش کلمات و جمله ها]
فرو نمی فرستیم فرشتگان را مگر [در حالی که] به حق باشد و نیستند [آنان] آن زمان، مهلت داده شدگان.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 7 - هندیانى [ترجمه اى تحت اللفظى همراه با نقش کلمات و جمله ها]
چرا نمى آورى [برای] ما فرشتگان را، اگر هستى از راست گویان؟!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 6 - هندیانى [ترجمه اى تحت اللفظى همراه با نقش کلمات و جمله ها]
وَقَالُوا یَا أَیُّهَا الَّذِی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ
و گفتند [شرک‏ ورزندگان‏]: اى کسى که فرو فرستاده شده است بر ]تو[، [این] قرآن!‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>