لیست ترجمه های بهناز سادات متولي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 112 - از قرآن مجید با ترجمه منظوم امید مجد ص17
112.
بلی هر که تسلیم پروردگار / شد و گشت همواره نیکو شعار
بر او هست پاداش نزد خدا / بود اجر او پیش آن کبریا
ندارد ز فرجام خوفی و باک / نباشد ز چیزی خود اندوهناک
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 111 - از قرآن مجید با ترجمه منظوم امید مجد ص17
111.
یهودان بگفتند غیر از یهود / کسی را رهی سوی جنت نبود
نصاری بگفتند این حرف نیز / که از ماست جنت گه رستخیز
تو هم ای پیمبر بر آنان بگوی / که این گفته تنهاست یک آرزوی
اگر راستگوئید در ادعا / دلیلی بیارید بر مدعا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 110 - از قرآن مجید با ترجمه منظوم امید مجد ص17
110.
بخوانید از بهر ایزد صلات / ببخشید بر بینوایان زکات
بدانید هر چه فرستید پیش / بیابید نزد خداوند خویش
همانا که آگه بود کردگار / به هر چه نمائید در فعل و کار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 109 - از قرآن مجید با ترجمه منظوم امید مجد ص17
109.
چه بسیار اهل کتاب آرزوی / نمایند کز دین بتابید روی
پس از آنکه، بر حق ره کردگار / بر آنها بگردید خود آشکار
حسد ها بر ایمانتان می برند / به دریای این رشک غوطه ورند
اگر بر شما ظلمی آمد ز کس / مدارا و بخشش نمایید پس
که تا امر ایزد بیاید ز راه / به هر چه قدیرست یکتا اله
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی نیا : بسیار روان و دلنشین.
ممنون از این ترجمه منظوم.
  سوره بقرة آیه 108 - از قرآن مجید با ترجمه منظوم امید مجد ص17
108.
بخواهید آیا ز روی خطا / بخواهید از مصطفی آنچه را
که می خواستندی ز موسی، یهود / زمانی که پیغمبر قوم بود
همانا که گم کرد ره راست / هر آنکس که آیین تکفیر جست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی نیا : به نظر میاد مصراع اول بیت آخر صحیح نیست.
  سوره بقرة آیه 107 - از قرآن مجید با ترجمه منظوم امید مجد ص17
107.
ندانید آیا که یکتا اله / بود بر سپهر و زمین پادشاه
شما مردمان نیز جز کردگار / ندارید یاور ندارید یار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 106 - از قرآن مجید با ترجمه منظوم امید مجد ص17
106.
هر آنچه ز قرآن مشحون ز پند / نمائیم منسوخ آیات چند
وگر نیز احکام آن را تمام / بسازیم متروک اندر کلام
بیاریم مانند، یا به از آن / که اینکار آید ز رب جهان
ندانند آیا که پروردگار / توانا بود بر همه چیز و کار؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.