لیست ترجمه های سردار جنگل
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 2 -
حمد و سپاس برای خدایست که پروردگار تمام جهانیان هست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) جورابچی : اگر کلمه «حمد» که در آیه آمده است استفاده می کنیم کلمه دیگر مانند «سپاس» لازم نیست.
2) طوفانی : سلام
با نظر آقای جورابچی موافقم. آوردن کلمات مترادف از نظر ادبی حشو است و موجب اطاله غیر ضروری کلام می گردد.