لیست ترجمه های مجيد شفيعي نسب
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 269 - بهرام پور
(خداوند) حکمت را به هر کس که بخواهد می بخشد، و به هر که حکمت داده شود یقینا خیر بسیاری داده شده است و جز خردمندان پند نگیرند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آیه 1 - ترجمه دکتر حداد عادل
آنان که کفر ورزیده و (مردم را) از راه خدا باز داشته اند، خداوند اعمالشان را تباه و نابود کرده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 1 - ترجمه حداد عادل
(این، اعلام) لغو تعهد خدا و رسول او نسبت به مشرکانی است که با آنان پیمان بسته بودند.

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.