لیست ترجمه های آرش طوفاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره طه آیه 47 - قرآن کریم ترجمه: آرش طوفانی
پس جانب او روید و بگویید: ما دو رسول پروردگار تو هستیم؛ پس بنی اسرائیل را همراه ما بفرست و آزارشان مده! نشانه ای که از پروردگارت برای تو آورده ایم کافی است؛ و سلام بر کسی که از هدایت تبعیت کرد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 47 - ترجمه قرآن کریم مترجم: کریم زمانی
پس به سراغ او روید و گویید: ما دو فرستاده پروردگارت هستیم. بنابراین بنی اسرائیل را [ از اسارت و بردگی رها کن و ] و همراه ما [ به سوی بیت المقدس ] بفرست و دیگر آزارشان مده. البته ما آیتی [معجزه ای] از نزد پروردگارت برای تو آورده ایم و درود بر آن کس که از هدایت پیروی کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بروج آیه 7 - ترجمه قرآن کریم: آرش طوفانی
و آنها بر آنچه با مومنان می کنند. شاهد هستند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نحل آیه 20 - «قرآن کریم» ترجمه:کریم زمانی
و معبودانی را که [مشرکان] به جای خدا می خوانند [نه تنها] چیزی خلق نتوانند کرد بلکه خودشان نیز آفریده می شوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نحل آیه 20 - ترجمه قرآن کریم: آرش طوفانی
و آنهایی که نازل تر از الله می خوانند، چیزی نمی آفرینند و خودشان آفریده می شوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 45 - "قرآن کریم" ترجمه:آرش طوفانی
و الله به دشمنانتان داناترین است و الله برای پشتیبانی کافی است و الله برای پیروزی کافی است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : واژه «نصر» به معنی «إعانة فی قبال مخالف‏» است که ترجمه «یاور» مناسب است. همین طور واژه «ولیّ» که ترجمه «سرپرست» مناسب است.
2) طوفانی : سلام علیکم
از داور محترم به خاطر نقدشان متشکرم
  سوره طه آیه 1 - «قرآن کریم» ترجمه: آرش طوفانی
طه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره احزاب آیه 1 - «قرآن کریم» ترجمه: آرش طوفانی
ای پیامبر ، پروای الله را داشته باش و کافران و منافقان را اطاعت مکن که همانا الله دانا و حکیم است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره معارج آیه 2 - "قرآن کریم" ترجمه: آرش طوفانی
برای کافران دفاعی وجود ندارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : «دافع» اسم فاعل است و بهتر است به صورت دفع کننده، باز دارنده ترجمه شود.
2) طوفانی : سلام
از اظهار نظر داور محترم بسیار سپاسگزارم.
  سوره معارج آیه 35 - "قرآن کریم" ترجمه: آرش طوفانی
آنانی که در بهشت ها گرامی هستند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 11
  • >
  • >>