لیست ترجمه های عذرا احمدي نژاد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 266 -
آیا کسی از شما دوست دارد که باغی داشته باشد از انگور و خرما که در زیر آن نهر ها جاری باشد و از هر میوه ای در آن موجود باشد و پیری فرا رسد و فرزندان او ضعیف باشند .پس طوفانی آتشین برسد و همه را بسوزاند؟ این چنین خداوند آیات خود را به روشنی بیان می کند، شاید بیاندیشید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 265 -
و مثل کسانی که برای رضای خدا و استواری ایمان، اموالی را که به دست آورده اند انفاق می کنند مانند مثل باغی برفراز بلندی است که باران شدیدی بر آن ببارد و دو برابر ثمر دهد و اگر هم باران شدیدی نبارد ، پس باران خفیفی ( هم کافی است و باغ به ثمر می رسد) و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.