لیست ترجمه های اميرعباس زلفى گل
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نبا آیه 6 -
آیا زمین را مهد آرامش [شما] قرار ندادیم؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.