لیست ترجمه های جميل صاحبي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره عصر آیه 3 - تدبر شخصی
مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند ، و به حق و شکیبایی توصیه نموده اند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عصر آیه 2 - تدبر شخصی
قطعا انسان در خسران است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اسراء آیه 21 - تدبر شخصی
بنگر چگونه بعضی از شما را بر دیگری برتری دادیم و برای آخرت درجات و برتری های بزرگ تری است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عصر آیه 1 - تدبر شخصی
سوگند به زمان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 4 - تدبر شخصی
و برای او هم کُف (همتایی) نبوده است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 2 - تدبر شخصی
الله (خداوند) بی نیاز (از هر چیز و هر کس) است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 1 - تدبر شخصی
بگو او الله (خداوند) یگانه است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اسراء آیه 19 - تدبر شخصی
و کسی که آخرت را بخواهد ( آن را در نظر بگیرد) و برای آن تلاش کند و ایمان داشته باشد تلاشش نتیجه بخش خواهد بود .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 - تدبر شخصی
حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار و مربی جهانیان است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 65 - تدبر شخصی
اى اهل کتاب، چرا درباره ابراهیم محاجّه مى کنید ؟ در حالى که تورات و انجیل پس از ابراهیم نازل شده اند. آیا اندیشه نمی کنید ؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>