لیست ترجمه های احسان بهادر
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 3 -
(متقین مطرح شده در آیه قبل)کسانی هستند که به غیب ایمان دارند و همواره نماز را برپا می کنند و از آنچه ما به آنها روزی داده ایم(مادی و معنوی) انفاق میکنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 2 -
هیچ شکی نیست که راه و روش هدایت پرهیزگاراه در این کتاب قرار دارد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.