لیست ترجمه های علي سيدجلالي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره قیامة آیه 14 - تدبر شخصی
بلکه انسان نسبت به خودش بسیار آگاه ومطلع است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 3 -
پروردگاری که رحمتش گسترده وبسیار زیاد است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عزتیان : آیا دراین ترجمه( بسیار زیاد ) رامیتون به رحیمیت خداوند معنی کرد ؟
  سوره حمد آیه 2 -
همه ستایش ها وسپاس ها از آن خداست چون که او پرورش دهنده همه موجودات است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 -
به نام خدواوندی که رحمتش فراگیر و بسیار زیاد است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) کوهی : کاری را که میخواهم انجام دهم بنام ویا د خداوندی که بر تمام موجودات دراین جهان وبر مومنین در ان جهان رحم میکند اغاز می نمایم
منبع شخصی