لیست ترجمه های ali katani
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 4 - تدبرشخصی
صاحب مطلق روز بدون شب آئین مقرر.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 - تدبرشخصی
مطلق سپاس خاص همه اوست که تربیت کننده همه هستی است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 - تدبر شخصی
به نام همه او، رحم تر و رحم ترین(عام وخاص)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) طوفانی : سلام. اصلا ترجمه مناسب با کلمات آیه نیست!