لیست ترجمه های سکينه محمدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره صافات آیه 69 - با اقتباس از ترجمه ها ی بزرگان
به راستی آنها (با وجود اینکه )پدرانشان را گمراه یافتند...
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انسان آیه 1 - با اقتباس از ترجمه ها ی بزرگان
آیا( اخبارِ )مدت زمانی از روزگار که انسان چیزی قابل ذکر نبود به او رسید؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.