لیست ترجمه های مهرونا آرامي نژاد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره واقعة آیه 85 -
ما از شما به او نزدیکتریم، اما شما نمی‌بینید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 3 -
آفرید انسان را
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 2 -
آموخت قرآن را
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 6 -
راهنمایی کن ما را به راه درست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کهف آیه 4 -
و بیم ده کسانی را که می‌گویند خداوند فرزندی گرفته است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 6 -
به راه درست ما را راهنمایی کن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 -
به نام یزدان بخشاینده بخشایشگر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.