لیست ترجمه های محمد عباسپور
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره واقعة آیه 17 -
بر گردشان (دورشان ) پسرانى جاودان [به خدمت] مى‏ گردند (۱۷)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را ذکر فرمایید.
  سوره واقعة آیه 16 -
که روبروى هم بر آن تختها تکیه داده‏ اند (۱۶)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را ذکر فرمایید.
  سوره واقعة آیه 15 -
بر تختهایى جواهرنشان (۱۵)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره واقعة آیه 14 -
و اندکى از متاخران (۱۴)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره واقعة آیه 13 -
گروهى از پیشینیان (۱۳)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را ذکر فرمایید.
  سوره واقعة آیه 12 -
در باغستانهاى پر نعمت (۱۲)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره واقعة آیه 11 -
آنانند همان مقربان [خدا] (۱۱)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره واقعة آیه 10 -
و سبقت‏ گیرندگان که مقدمند (۱۰)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را ذکر فرمایید.
  سوره واقعة آیه 9 -
و یاران چپ اندیش ،کدامند یاران چپ اندیش؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره واقعة آیه 8 -
یاران راست اندیش راست قامت،کدامند یاران راست اندیش؟ (۸)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 17
  • >
  • >>