لیست ترجمه های بهروز اشعري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره فجر آیه 21 - تفسیر قرآن کریم.مصباح الهدی کاشان
هرگز چنین نیست که شما می پندارید!!روزی که زمین از شدت زلزله خرد ومتلاشی(دکا دکا.مفعول مطلق تاکیدی) شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : بهتر است در ترجمه، 1- عباراتی که در متن نیامده و برای توضیح بیشتر است در داخل پرانتز قرار دهید. مانند (از شدت زلزله). 2-بیان نکات نحوی در ترجمه جایز نیست بلکه باید، معنای مستفاد از نکته نحوی در ترجمه دیده شود. مانند (دکا دکا.مفعول مطلق تاکیدی) که با عباراتی نظیر، «پیاپی» یا «به شدت» معنا بیان می‌شود.
  سوره اعلی آیه 16 - تفسر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان
ولیکن شما اهل دنیا زندگی این سرا را به سرای عقبی (به زعم خودتان نقد را به نسیه)ترجیح می دهید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 15 - تفسر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان
ونام پروردگار خویش را یاد کرد و نیایش نمود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 14 - تفسر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان
بتحقیق رستگار می شود کسیکه خود را تزکیه(بمعنای طهارت باطنی از ناپاکی و پلیدی و رشد و تعالی پیوسته) کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 3 - تفسر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان
وآن پروردگاری که هر مخلوق را قدر و اندازه ای داد و سپس در مسیر کمالش هدایت نمود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 2 - تفسر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان
آن پروردگاری که خلایق را آفرید وآنها را منظم و هماهنگ کرد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 1 - تفسیر قران کریم-مصباح الهدی-کاشان
تسبیح کن اسم پروردگار بلند مرتبه ات را(در عالم عقل فرشتگان تسبیح ذات پروردگار میکنند.ما بعنوان ممکن الوجود اسامی پروردگار را نیز تسبیح می کنیم و منزه از از هر عیب و نقص می دانیم.)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 22 -
و سوگند به همه اینها که یار و همدم و همسخن شما (پیامبر)دیوانه و مجنون نیست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره تکویر آیه 21 - تفسیر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان.
واو در آنجا فرماندهی کل فرشتگان الهی و( در ابلاغ وحی و انجام فرمان پروردگار) امین است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 20 -
آن صاحب قدرتی که نزد خداوند عرش دارای مقام ومنزلت والائی است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 6
  • >
  • >>