لیست ترجمه های حسين ميرزائي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ص آیه 1 - قرآن
ص (از حروف مقطعه است) سوگند به قرآنی که دارای ذکر وهشدار دهندگی ویاد آوری است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : بسم الله الرّحمن الرّحیم جزو آیه اول است. به همین علت بهتر و مناسب است در ترجمه نیز آن در آیه اول ثبت شود.
  سوره ملک آیه 1 -
مبارم وبابرکت است کسی که ملک وحاکمیت به دست اوست واو برهرچیزی تواناست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انسان آیه 1 -
آیا بر انسان زمانی گذشت از روزگار که چیزی ذکر نشده بود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.