لیست صرف های مسعود ورزيده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نبا آیه 1 - ترجمة المیزان
عم یتساءلون
توضیح : عم یتساءلون کلمه عم مخفف عن ما - از چه است ، و حرف الف از کلمه ما ی استفهامیه حذف شده ، و این اختصاص به این مورد ندارد ، هر جا که حرف جر بر سر ما ی استفهامیه در آید ، الف آن حذف می‏شود ، مثلا گفته می‏شود : لم ، مم ، علی م والی م که مخفف لما و مما و علی ما و الی ما است ، و مصدر تساؤل به معنای این است که مردمی از یکدیگر از مطلبی سؤال کنند ، یا بعضی بعد از بعضی دیگر از مطلبی سؤال کنند

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 31 - تفسیر نمونه
مفاز
توضیح : مفاز اسم مکان یا مصدر میمى از ماده فوز به معنى رسیدن به خیر و نیکى توام با سلامت است ، و به معنى نجات و پیروزى که لازمه این معنى است نیز آمده ، و با توجه به اینکه مفازا به صورت نکره ذکر شده ، اشاره به پیروزى عظیم و رسیدن به خیر و سعادت بزرگى است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شمس آیه 10 - ترجمه المیزان
دسى: کلمه "دسى" از ماده" دس" بوده است چیزى که هست یکی از دو سین آن قلب به یاء شده ، و به صورت دسی در آمده ، که ماضی باب تفعیلش دسی می‏شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شمس آیه 11 - ترجمه المیزان
کذبت ثمود بطغویها: کلمه طغوی مانند کلمه طغیان مصدر است ، و حرف باء که بر سر آن در آمده بای سببیت است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 42 - ترجمه المیزان
مرسی: مصدر میمی است.
توضیح : به معنای اثبات و برقرار کردن است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 36 - ترجمه المیزان
برزت: ماضی مجهول از مصدر تبریز است.
توضیح : به معنای اظهار است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.