لیست صرف های اميد شيرواني آزاد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 90 - تفسیر راهنما
«مُعذّرون»
توضیح : به اصطلاح ادبیات عرب، یا از باب تفعیل است که عذر دروغ آوردن است و یا از باب افتعال و عذر واقعى داشتن است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.