لیست صرف های مهديه تک فلاح
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نبا آیه 2 - فروغی از قران/افراسیابی
نبا:اسم ثلاثی مجرد العظیم:صفت مشبهه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 1 - فروغی از قران/افراسیابی
عن :مرکب ار عن از حروف جاره وما اسم استفهام /یتساءلون: مضارع تفاعل ولازم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.