لیست صرف های حسين ميرزائي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 134 -
الذین
توضیح : اسم موصول خاص -جمع مذکر -مبنی بر فتح-در نقش مبتدا ومحلا مرفوع می باشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.