لیست اﻋﺮاب های آرش طوفاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حاقة آیه 1 - تفسیر کشّاف نوشته: محمّد زمخشری، جلد چهارم، ص 733
دلیل مرفوع بودن «الْحَاقَّةُ» این است که مبتداست و «ما الحاقة» {در آیه 2} خبر آن است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.