لیست اﻋﺮاب های حسين ميرزائي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انسان آیه 1 -
حینٌ نقش فاعل دارد وشیئا نیز خبر برای لم یکن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.