لیست لغت های علي رضا بلوري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 12 - استاد بهرام پور
أَمَرْتُ : امر کردن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 12 - استاد بهرام پور
ما مَنَعَ : چه چیز مانع شد؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 128 - استاد بهرام پور
اسْتَکْثَرْتُمْ : افزون خواهی کردید، زیادی دور خود جمع کردید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 127 - استاد بهرام پور
کانُوا یَعْمَلُونَ : عمل می کردند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 125 - استاد بهرام پور
ضَیِّق : تنگ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 125 - استاد بهرام پور
انْ یَهْدِیَ : که هدایت کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 115 - استاد بهرام پور
تَمَّتْ : تمام و کامل شد ، انجام پذیرفت .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 114 - استاد بهرام پور
أَبْتَغی : آیا بجویم ، آیا بطلبم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 113 - استاد بهرام پور
لِتَصْغى : تا میل کند ، تا بگراید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 76 - استاد بهرام پور
جَنَّ : تاریک شد، پوشیده و ناپدید شد.
توضیح : به پریان چون نامرئی هستند جن اطلاق می شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>