لیست لغت های احمد يوسفي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره فیل آیه 5 - مهدی محمودیان
مَأْکُولٍ : خورده شده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فیل آیه 5 - مهدی محمودیان
کَعَصْفٍ : مثل برگ خشک ،مثل کاه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فیل آیه 5 - مهدی محمودیان
فَجَعَلَهُمْ : پس قرار داد آنها را
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فیل آیه 4 - مهدی محمودیان
سِجِّیلٍ : سنگ گل ، گل تبدیل شده به سنگ ، سنگ سخت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فیل آیه 4 - مهدی محمودیان
بِحِجارَةٍ : سنگ ها را
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فیل آیه 4 - مهدی محمودیان
تَرْمیهِمْ : می افکند بر آنها
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فیل آیه 3 - مهدی محمودیان
أَبابیلَ : دسته دسته ، دسته ها ، گروه ها
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فیل آیه 2 - مهدی محمودیان
أَ لَمْ یَجْعَلْ : آیا قرار نداد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فیل آیه 1 - مهدی محمودیان
بِأَصْحابِ : با همراهان ، به یاران .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 26 - مهدی محمودیان
شَقًّا : شکافتن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 306
  • >
  • >>