لیست لغت های حامد متبحري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مومنون آیه 14 - استادقرائتی(تفسیرنور)
مُضغة : پاره گوشت بدون استخوان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مومنون آیه 12 - استادقرائتی(تفسیرنور)
سُلالة : عصاره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : عصاره ی هرچیزی قطعا هماان عناصر تشکیل دهنده آن است مثل آب ویونهای مختلف موچوددر خاک که شامل یونهای مس منیزیم ،کلسیم و....می شود .به دلیل استفاده بالای آب در خلقت انسان ،از کلمه تین یعنی خاک آغشته با آب یا همان گل استفاده شده .
رمضانی (داور) : معنای عصاره: چکیده، شیره و باقی مانده چیزی بعد از فشردن است. مانند آب انار که عصاره میوه انار است. املای کلمه به صورت «طین» به معنای گِل می‌باشد. و «تین» به معنای انجیر است.
  سوره مومنون آیه 14 - استادقرائتی(تفسیرنور)
عَلَقة : خون غلیظ وبسته شده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.