لیست لغت های محمدامين احمدي فقيه
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره عادیات آیه 1 - از تحقیقات اینجانب و منابع مختلف
العادیات : اسب‌های دونده، تیزتک‌ها، تاخت‌وتازکنندگان، پراکنده‌کننده‌ها.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 104 - از تحقیقات اینجانب و منابع مختلف
اُنظُرنا : مصلحت دنیا و آخرت ما را ملاحظه کن! مهلت بده و بیان کن تا تعلیمات تو را دریابیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 47 -
بَطَراً : هوس‌رانی، عیاشی، خوش‌گزرانی، سرمستی، ناسپاسی.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 46 -
ریحُکُمْ : باد شما
توضیح : «باد» در این آیه اشاره به بزرگی و شوکت و هیبت است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 46 -
تَذْهَبَ : برود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 46 -
فَتَفْشَلُوا : که سست و ناتوان شوید، پس سست و ناتوان شوید، در نتیجه سست و ناتوان شوید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 46 -
لا تَنازَعُوا : با هم اختلاف و نزاع نکنید، کشمکش نکنید، دعوا نکنید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.