لیست لغت های فرزانه بيات
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 108 - مهدی الهی قمشه ای
یُحِبُّ : دوست میدارد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 108 - مهدی الهی قمشه ای
الْمُطَّهِّرینَ : مردان پاک
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 108 - مهدی الهی قمشه ای
أُسِّسَ : بنیان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 107 - مهدی الهی قمشه ای
حارَبَ : دشمنان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 107 - مهدی الهی قمشه ای
اتَّخَذُوا : برپا کردند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 107 - مهدی الهی قمشه ای
کاذِبُونَ : دروغ می گویند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 101 - مهدی الهی قمشه ای
سَنُعَذِّبُهُمْ : عذابشان خواهیم کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 100 - مهدی الهی قمشه ای
لَهُمْ : برای آنها
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 100 - مهدی الهی قمشه ای
الْفَوْزُ : رستگار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 100 - مهدی الهی قمشه ای
الْأَنْهارُ : رودها
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>