لیست لغت های محمد به روز سعدآباد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 161 - برزی
اولئک: : : اسم اشاره، مبتدا، محلا مرفوع.
توضیح : (161) واو: حالیّه و هم: مبتدا، محلا مرفوع. اولئک: اسم اشاره، مبتدا، محلا مرفوع.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا اینگونه مطالب را در قسمت اعراب ها وارد نمایید.
  سوره بقرة آیه 160 - برزی
:
توضیح : (160) الّا: حرف استثناء. الّذین:
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا اینگونه مطالب را در قسمت اعراب ها وارد نمایید.