لیست لغت های ريحانه فرحمند
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 71 -
ذلول /تثیر/الحرث/شیة :
توضیح : ذلول : رام . کارکشته
تثیر : زیر و رو می کند
الحرث : کشت و زرع ـ مسلمة : سالم و بی عیب
شیة : زنگ مخالف .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) جعفرپورناصر : سلام. با تشکر از اساتید محترم در صورت امکان معنی لغات تازه را برای ما بنویسید.