لیست لغت های فاطمه قليچ خاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 6 -
صراط :
توضیح : مفرد ان صرط.گلوگاه مجازا راه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ماجدی (داور) : جمع صراط ، صرط است
  سوره حمد آیه 5 -
نستعین :
توضیح : ریشه ان عون.یاری وکمک خواستن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 -
نعبد :
توضیح : ریشه ان عبد.عبودیت وبندگی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 -
عالمین :
توضیح : مفرد ان عالم است ومعنایش انچه ممکن است با ان علم یافت شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 -
رب :
توضیح : لغتی غیر از مربی است وبه کسی اطلاق میشود که شان او سوق دادن اشیا به سوی کمال وتربیت انها باشدواین صفت به صورتی پایدار در او باشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 -
حمد :
توضیح : ثنا وستایش دربرابر عمل جمیلی که ثناشونده به اختیار خود انحام داده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 -
الله :
توضیح : اسم ذاتی که جامع همه کمالات میباشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.