لیست لغت های مجيد شفيعي نسب
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 269 - تفسیر مبین
اولوالالباب : صاحبان عقل های خاص، صاحب خردان، درست اندیشان
توضیح : اولوا به معنی صاحبان می باشد و الباب جمع لب می باشد و لب به معنای مغز است و الباب به معنای عقل ها و مغز های خاص
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 269 - تفسیر مبین
حکمة : کشف حقایق آنطور که هست
توضیح : حکمت را با تعابیر گوناگونی تعریف کرده اند، شناخت اسرار هستی ؛ آگاهی از معارف قرآنی ..... اما به طور کلی تعریف حکمت به معنی درک هوشیارانه و عالمانه ای است که شخص را به تشخیص درست حق و باطل قادر می سازد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.